اطلاعیه‌ای درباره ثبت‌نام بن کتاب

اطلاعیه‌ای درباره ثبت‌نام بن کتاب

برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی  باعنوان نماز در سیره وسخن حضرت امام علی (ع)

برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی باعنوان نماز در سیره وسخن حضرت امام علی (ع)

استقرار سامانه دانش لینک و دریافت مقالات آنلاین و به روز

استقرار سامانه دانش لینک و دریافت مقالات آنلاین و به روز

رونمایی از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور